Tørkeplater

Fukt i muren


Fukt i mur skyldes ikke bestandig kapillæreffekt. Noen ganger er lekkasjer fra takrenner, bad, kjøkken, dryppende kraner, taklekkasje, oversvømmelse, vanninnsig og lignende fenomener årsaken til fuktproblemene.

Mikropol Tørkeplater er et produkt vi kan tilby der det er behov for rask tørking etter vannskader, oversvømmelse, rørbrudd, brann og mer.

Platene tørker muren eller treverket ved hjelp av infrarød varme og tørker en vanlig mur i løpet av 48 timer. Platene finnes i to størrelser og plasseres på skrå mot muren.

Ved fukt som har andre årsaker enn oppadstigende fukt, kan platene benyttes uten kombinasjon med impulsgiveren og er da et alternativ med relativt lavt energiforbruk.

Når kjellerlokaler har vært oversvømt av overflatevann, vann fra vannrør, vannskader etter barnsluking eller lignende, vil du trenge våre tørkeplater.

Platene leies for en rimelig penge på ukesbasis.