Tørkeprosessen

Eksisterende situasjon

Grunnet manglende eller dårlig fuktsperre har grunnmuren stått gjennomfuktig i flere år.

 

Fase 1 – anbefalt løsning:

Mikropol Impulsgiver installeres.
Tørkeprosessen kan begynne.

 

Fase 2

Øyeblikkelig vil tørkeprosessen begynne. Vannmolekylene returnerer til jorden gjennom kapillærene i bygningsmaterialet, og/eller fordamper ut i luften, men uten at fuktigheten som fordamper erstattes av ny fuktighet som tidligere. Muren tørker, med andre ord, ovenfra og ned.

 

Fase 3

Muren oppnår naturlig fuktighetsgrad, den korrekte og normale prosentbalansen.