Fuktmålingstjenester

Vi tilbyr også rene fuktmålingstjenester

En befaring av en av våre erfarne konsulenter avdekker om det er fukt i muren din, hva som er årsaken til fuktproblemene og hvilke tiltak som skal til for å løse dem.

Oppfølging med jevnlige målinger av den relative luftfuktigheten i muren er en tjeneste vi tilbyr hvis du allerede har satt i gang fuktfjerningstiltak. På denne måten kan du kontrollere at tiltakene faktisk hjelper.

Fuktig kjeller regnes svært ofte som en skjult mangel i forbindelse med omsetning av eiendom. Har du kjøpt et hus og ikke er blitt gjort oppmerksom på et fuktproblem i kjelleren, kan en rapport fra oss være til stor hjelp i diskusjoner med selger eller forsikringsselskap.

Bilde 1
Bilde 2