Konsekvenser

Fuktig mur og konsekvenser av dette

Bilde 1

På grunn av kapillæreffekten og dårlig eller manglende fuktsperre, stiger en blanding bestående av vann, salter og mineraler uhindret opp i muren til en høyde der vannet fordamper. Etter at fuktigheten har fordampet, vil saltene krystalliseres. Krystalliseringen på muroverflaten og bak pussen kan føre til at festet mellom pussen og murveggen brytes, og pussen vil sprekke opp og løsne. Den kraften som forårsaker dette kan tilsvare 2 tonn per kvadratcentimeter.

Salt og frost:

Den eksisterende fuktigheten i muren som allerede gjør at pussen løsner, vil katalysere sprenging av muren ved frost. Det ultimate problemet vil bli nedbrytning av strukturen i muren. Dette er den uunngåelige konsekvensen av en gjennomfuktig mur kombinert med temperatur under frysepunktet.

Isolasjon og oppvarmingskostnader:

Bilde 2

Den termale isolasjonsevnen (K-verdien) til fuktige murvegger er kraftig redusert i forhold til tørre vegger. Kapillarene i mur skal være fylt med isolerende luft. Hvis kapillarene er fulle av vann, vil effekten av fordamping føre til avkjøling – akkurat som i et air condition anlegg. Derfor kan kuldebroer oppstå når murstrukturen blir våt, noe som fører til et enormt varmetap. Fuktige vegger absorberer varme for å fordampe fuktigheten, derfor vil veggen, som air condition anlegget, se ut til å avgi kald luft og øke luftfuktigheten i rommet. Dette er grunnen til at mange mennesker fryser i fuktige områder på tross av at luften er relativt varm. Varmeanlegg må jobbe hardere og mindre økonomisk for å opprettholde tilstrekkelige temperaturforhold i huset. Paradoksalt nok, kan situasjonen bli slik at jo hardere varmeanlegget jobber, jo større fordamping blir det fra den fuktige murveggen, varmeutvekslingen blir større og varmeanlegget må jobbe enda hardere for å opprettholde ønsket temperatur i rommet. Alt dette stimulerer så kapillæreffekten til økt sirkulasjon av oppadstigende fukt for å erstatte fukten som har fordampet ut i rommet. En ond sirkel.