Fuktig mur

Hvorfor blir muren fuktig?

Bilde 1
Bilde 2

Uten tilstrekkelig fuktsperre gir murmaterialer gode forhold for utviklingen av kapillæreffekten (oppadstigende fukt) i murkonstruksjoner. Stigende fukt kan nå så høyt som 12 m. I de murmaterialer som er mye brukt til murer i Norge i dag, er det tett i tett med kapillærrør (hulrom med en diameter mindre enn 0,1 mm). I disse rørene trekkes vannmolekylene av en fysisk kraft – mot gravitasjonskraften. Denne fukten fører til dårlig innemiljø, puss som løsner, maling som skaller av og økte fyringskostnader. I et slikt miljø kan mugg og sopp etableres og resultatet blir et usunt bomiljø.

Materialer som tidligere ble benyttet til fuktsperre hadde begrenset levetid. I dag benyttes plast eller isoporprodukter, men også disse må monteres riktig for å oppnå vedvarende fuktsperre. Eldre hus er derfor mest utsatt for oppadstigende fukt i mur, men også i nyere hus oppdages stadig fuktskader ikke minst på grunn av dårlig håndverk.

 

Oppadstigende fukt:

Kapillæreffekten (oppadstigende fukt) utgjøres av en rekke kjemiske og fysiske krefter og prosesser hvorav adhesjon og kohesjon er de mest kjente.

Vann er det vanligste løsningsmiddelet vi har på kloden, og vannet har evnen til å danne bindinger med andre molekyler av andre materialer. Vann har derfor evnen til å trekke gjennom og absorbere eller bli absorbert av disse materialene. Samtidig har vann en sterk intern kohesjon. Denne interne kohesjonen fører til overflatespenning, som tydelig kan ses i dråpeformen. I tillegg til vannets egenskaper vil den krystallinske strukturen i mineralbaserte bygningsmaterialer føre til at en elektrostatisk ladning dannes i muren. Den elektrostatiske ladningen vil igjen styrke bevegelsen av fuktigheten i kapillærene som dermed spres både vertikalt og horisontalt. Dette resulterer i en vegg som er mettet av fuktighet og dermed oppsprekking av puss, råtning av eventuelle trebjelker og flassende maling. Fuktmåling kan gi overraskende høye resultater og avsløre at fuktigheten har spredd seg lenger en de synlige tegnene tilsier. Hvis det er tegn som tyder på oppadstigende fukt i muren, bør tiltak igangsettes straks fordi skadene stadig øker. Uten tiltak vil fuktigheten fortsette å stige, uten at det nødvendigvis vil synes på overflaten. Større bygningsmessige reparasjoner kan dermed bli nødvendig. Oppadstigende fukt i muren fører til usunt bomiljø, økte oppvarmingskostnader og hyppig vedlikehold på grunn av flassende maling og puss som faller av. I et slikt miljø kan mugg og sopp lett etableres.