Hva kan Mikropol Impulsgiver brukes til?


Mikropol murtørkesystem benyttes når betongmurer er blitt fuktige på grunn av oppadstigende fukt (kapillæreffekt) enten fuktigheten kommer unnenifra eller fra siden.

Mikropol Impulsgiver er like brukbart, enkelt i bruk og økonomisk forsvarlig i….

Eneboliger, industribygg, trafostasjoner, kirker, bygårder og borettslag.

Mikropol Impulsgiver er like pålitelig og effektiv både over bakkenivå og under bakkenivå, med panelkledde kjellervegger og parkett på gulvet.

Mikropol Impulsgiver ble utviklet i Østerrike for 15 år siden og brukes i dag i store deler av Europa.

Ytre mål: 29 x 26x 5 cm.
Nødvendig romhøyde 50 cm.
Strømforbruk 5 watt.